Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

GOLF OYUN KURALLARI

  Golf oyunu "başlama yeri" olarak tanımlanan hazırlanmış bir yerden topa bir sopa ile vurarak ince ve kaba otlu bölgelerden geçirdikten sonra yine "green" olarak tanımlanan ikinci bir hazırlanmış yerin içindeki deliğe sokmaktır.

Oyunun amacı, topu başlama yerinden green'deki deliğin içine kadar mümkün olan en az vuruşla sokmayı başarmaktır. Golf oyununun bir turu böylece oynanan 18 delikten ibarettir. Temelde iki ayrı oyun şekli vardır. Sonuçlar birinde kazanılan veya kaybedilen deliklerle (maç oyunu - match play) ve diğerinde ise bir turu tamamlarken yapılan vuruşların toplamı ile (vuruş sayısı oyunu - stroke play) saptanır:

Golf oynarken daima göz önünde tutulacak üç önemli kural vardır:

"Sahayı bulduğun gibi oyna. Topa durduğu yerden vur.
Her ikisini de yapamazsan, doğru olanı yap!"
Doğru olanı saptamak için kuralları bilmek gereklidir. Aşağıda bu kuralların mümkün olduğu oranda sadeleştirilmiş özeti verilmekte.

ETİKET

Etiket bölümü sahada diğer oyunculara karşı saygıyı ve oyun önceliğini saptadığı gibi sahanın korunmasını da içerir. Aşağıdaki kısımlar kural olmamakla beraber oyunun önemli birer koşullarıdır.
· Bir oyuncu vuruşunu yaparken kımıldama, konuşma, ona yakın durma.
· Öndeki grup yoldan çekilinceye kadar topa vurma.
· Her zaman ara vermeden oyna. Grubundaki oyuncuların hepsi deliği tamamladıktan sonra green'i derhal terk et.
· Daha hızlı oynayan gruplara yol vererek öne geçmelerini sağla. Kaldırdığın çimen kapaklarını yerlerine koy. Kum engelindeki ayak izlerini düzle.
· Diğer oyuncunun pata hattına basına.
· Green'de sopalarını yere fırlatma
· Bayrak direğini deliği zedelemeden dikkatlice yerine dik.

TANIMLAR

Golf kurallarının tanımlar bölümü oyun kurallarının metninde adı geçen kırktan fazla tanımı içermektedir. İyi kavranan tanımlar kuralların doğru olarak yorumlanmasında yardımcı olacaklardır.

Bunların başlıcaları:

Başlama yeri - Deliğe başlarken ilk vuruşun yapıldığı yer; sınırları iki işaretle belirtilmiştir.
Parkur - Başlama yeri, green, oynanan delik ve tüm engeller dışında golf sahasının tamamı.
Engeller - Tüm kum ve su engelleri
Green - Özellikle pata vuruşu için hazırlanmış, ve üzerinde 4'/4 inch çapında deliği bulunan bölge.
Sınırdışı-Oynamanın yasaklandığı, böylece golf sahasının bir kısmı olmayan bölge. Bir topun tamamı sınır dışında bulunması halinde top sınır dışında sayılır.
Köksüz cisimler - Toprağa saplı veya gömülü bulunmayan, kökü olmayan, sopaya yapışmayan taş, yaprak ve dal gibi doğal cisimler.
Manialar - Her tür insan yapısı cisimler. Kapsam dışı
(i) Sınır dışını belirleyen cisimler;
(ii) Sınır dışında bulunan insan yapısı sabit manianın her hangi bir kısmı;
(iii) Oyun komitesince sahanın ayrılmaz bir parçası olarak bildirilen her hangi bir yapıt.

Geçici su - Bir oyuncunun vuruş duruşunu almasından önce veya sonra sahada geçici olarak beliren su birikintileri; Kırağı ve don geçici su değildir.

Onarım bölgesi - Sahanın oyun komitesince öylece işaretlenen her hangi bir bölümü. Tanım, işaretlenmemiş olsa bile, kaldırılmak üzere istiflenmiş malzemeyi ve açılmış deliği de kapsar.

OYUN  KURALLARI

GENEL NOKTALAR
Tura başlamadan önce:
(i) Kart üzerindeki yerel kuralları oku.
(ii) Topunu belirli şekilde işaretle; Çoğu oyuncular aynı marka top kullanmalarından ötürü ileride topunu teşhis edemezsen, top kayboldu sayılır.
(iii) Sopalarını say. En çok 14 sopaya müsaade edilir.
Oyun boyunca ortağın veya kadi'n dışında hiç kimse ile "danışma". Ortağın dışında hiç kimseye öneride bulunma.
Bir deliği oynarken talim vuruşu yapamazsın.

BAŞLAMA VURUŞU
Topa başlama yeri işaretleri arasından vur, önünden değil. Başlama vuruşunu yaparken işaretlerden iki sopa boyu geriye kadar gidebilirsin.
Bu sınırlar dışından yapılan vuruşlar - maç oyununda hiç bir ceza yoktur, ancak rakip vuruşun tekrarını isteyebilir. Vuruş sayısı oyununda ise oyuncu iki ceza vuruşu alarak vuruşunu doğru yerden ve sırası gelince tekrar eder.

TOPUN OYNANMASI
Topa durduğu gibi vur. Topun duruşunu, swing alanını veya oyun hattını daha uygun hale getirmek için, vuruş veya swing'ini yapma dışında, sabit cisimleri veya köklü nebatları oynatma, eğme veya kırma! Her hangi bir şeyi bastırma veya kendine vuruş yeri hazırlama.
Topun kum veya su engeli içinde bulunuyorsa, iniş swing'inden önce kum engelinde zemine veya su engelinde zemin ve suya dokunma.
Topa itme veya kepçeleme yapmadan düzgün vur.
Yanlış topla oynama ( engeller dışında ) - maç oyununda delik kaybı; vuruş sayısı oyununda iki ceza vuruşu ve uygun topla vuruş tekrarı.


GREEN
Pata hattındaki top izlerini ve çukur tapalarını onarabilir, ancak ayakkabı çivisi izleri dahil başka yerlere el süremezsin.
Green'de topun yerini markalar, kaldırır ve temizleyebilirsin. Her zaman topu tam eski yerine yerleştir. Pata yüzeyini elle yoklayarak veya top yuvarlayarak kontrol etme. Green üzerinden oynanan top bayrak direğine çarpıyor - maç oyununda delik kaybı, vuruş sayısı oyununda iki ceza vuruşu.


DURAN TOP OYNATILDI

Duran topun, kurallarca belirtilen durumlar dışında, senin, ortağının veya kadi'n tarafından oynatılır veya vuruş pozisyonunu aldıktan sonra top kendiliğinden oynarsa, bir ceza vuruşu alır ve topu eski yerine yerleştirirsin.
Duran topun başka birisi veya başka bir top tarafından oynatılırsa, cezasız olarak eski yerine getir.

HAREKET HALİNDEKİ TOP YÖNÜNDEN SAPTIRILDI VEYA DURDURULDU


Tarafından vurulan top senin, ortağın veya kadi'n tarafından yönünden saptırılır veya durdurulursa - maç oyununda delik kaybı; vuruş sayısı oyununda iki ceza vuruşu ve top bulunduğu yerden oynanır.
Tarafından oynanan top başkaları tarafından yönünden saptırılır veya durdurulursa - Top durduğu yerden oynanır. Ancak:
( a ) maç_oyununda rakip veya kadi'si topu yönünden saptırır veya durdurursa, vuruşu tekrarlayabilirsin.
( b ) vuruş sayısı oyununda green üzerinde oynanan topun yönünden saptırılır veya durdurulursa, ceza yoktur; vuruş tekrarlanır.
Tarafından oynanan top duran başka bir top tarafından yönünden saptırılır veya durdurulursa - Hiç bir ceza yoktur; top durduğu yerden oynânır. Ancak: Vuruş sayısı oyununda her iki top da green üzerinde iseler, topuna iki ceza vuruşu verilir.

TOPU KALDIRMA - DROP - YERLEŞTİRME

Tekrar yerine konmak üzere kaldırılan topun ilk olarak yeri markalanmalıdır. Top drop edilecek veya yeri değiştirilecekse (örn. onarım bölgesi ve benzeri durumlardaki kolaylıklardan yararlanma gibi) önceden orijinal yerinin markalanması önerilir.
Top, drop edilmek üzere dik durulur ve omuz hizasından gergin kol ucundan bırakılır.
Drop edilen top oyuncuya, ortağına, kadi'sine veya oyun malzemesine çarparsa, drop tekrarlanır.
Bunun dışında drop'un tekrarlanması gereken sekiz olay daha vardır. Bak: Kural 20 - 2c.

OYUNU ENGELLEYEN - DESTEKLEYEN TOP

Topunun herhangi bir oyuncunun oyununu destekliyor kanısında isen, kaldırabilirsin.
Oyununa engel veya diğer bir oyuncuya destek oluyor kanısında isen, her hangi bir topu kaldırtabilirsin.

KÖKSÜZ CİSİMLER

Engel dışında köksüz cisimleri kaldırabilirsin. Ancak topunun bir sopa boyu kadar açığındaki köksüz cisimlere dokunur ve bu arada topu oynatırsan, topun green dışında bulunması koşulu ile, bir ceza vuruşu alır ve topunu eski yerine koyarsın.

MANİALAR

Sabit manialar için karttaki yerel kuralları oku. (örn. yol ve geçitlerin yüzeyi). Sabit olmayan maniaları sahanın her yerinde kaldırabilirsin. (örn. tırmık, teneke kutu gibi). Topun bu ara oynarsa, cezasız olarak eski yerine yerleştirirsin. Sabit bir mania vuruş pozisyonunu veya swing'ini engelliyorsa, topunu kaldırır ve engellemeden etkilenmeyen, bayrağa daha yakın olmayan, en yakın bir noktayı seçer ve bir pata boyu mesafesi içinde cezasız drop edersin. Topun ve sabit manianın birlikte green üzerinde bulunmaları dışında oyun hattın için herhangi bir kolaylık yoktur.

GEÇİCİ SU - ONARIM BÖLGESİ
Topun geçici su, onarım bölgesi veya hayvanlarca açılmış delik ve çukurlara (ör. tavşan veya köstebek yuvalarına) düşerse, cezasız olarak kaldırılır ve bayrağa daha yakın olmayan en uygun bir yer saptar ve onun bir sopa boyu açıklığında drop edersin.

SU ENGELİ
Kart üzerinden deniz, dere veya göllerin hangisinin su engeli veya yan su engeli olarak bildirildiğini sapta.

Top su engeli içinde: Durduğu yerde oyna veya bir ceza vuruşu alarak (a) topun engel içine girdiği nokta ile bayrak hizasında parkur üzerinde herhangi bir yerde drop et, veya (b) son olarak topa vurduğun yerde drop ederek oyna.

Top yan su engelinin içinde: Yukarıdaki seçeneklere ilaveten (a) topun engele girdiği noktanın iki sopa boyu açıklığında veya (b) karşı tarafında bayrağa eş açıklıktaki bir yerde drop et.

TOP KAYBOLDU - SINIR DIŞI

Kart üzerinden sahanın dış sınırlarını inceleyerek sapta.
Topun su engeli dışında bir yerde kaybolmuş veya sınır dışına düşmüş ise veya senin tarafından "oynanamaz" olarak bildirilmiş ise, son olarak oynadığın yerden bir ceza vuruşu alarak yeni bir top oynarsın. (vuruş ve mesafe cezası). Topunun vuruştan sonra su engeli dışında bir yerde kaybolma veya sınır dışına düşme olasılığı hakkında bir kuşkun varsa, ikinci bir topu aynı yerden önceden "geçici top" olarak bildirerek oynayabilirsin Topunu beş dakika arayabilirsin. Bu süre zarfında bulamaz veya teşhis edemezsen, top kayboldu sayılır. Orijinal top kayıp veya sınır dışı olmuş ise bir ceza vuruşu (vuruş ve mesafe cezası) alarak geçici topla devam edersin. Orijinal top sınır dışı olmayıp saha içinde bulunursa, oyuna geçici topu bırakıp eski topunla devam zorundasın.

TOP OYNANAMAZ
Su engeli dışında bir yerde oynanamaz durumda olan topunu (karar tamamen sana bağlı) bir ceza vuruşu alarak kaldırır, (a) bayrağa yakın olmama koşuluyla iki sopa boyu açıklıkta, (b) topun bulunduğu nokta ile bayrak hizasında istendiği kadar geri bir noktada veya (c) bir önceki oynanan yerinde drop ederek vuruşu tekrarlarsın. Topun kum engeli içinde ise, (a), (b) ve (c) seçeneklerini oynayabilirsin. Ancak (a) ve (b) için tekrar kum engeli içinde drop etme zorundasın.